Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Pályázati anyagok feltöltése (Kérjük, hogy önéletrajzában csak az állás betöltéséhez szükséges személyes adatait tüntesse fel, így kérjük, hogy – többek között, például – a hobbi, általános iskolai adatok, és a fénykép megküldését mellőzze.)
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Frissítve: 2020.06.16.

A Wienerberger Csoport tagjai a WIENERBERGER zRt. (WIENERBERGER), a Semmelrock Stein + Design Kft. (Semmelrock) és a PIPELIFE HUNGÁRIA Kft. (Pipelife) (továbbiakban: közös adatkezelők) tájékoztatja a hrMaster felületén (Karrier Portál) WIENERBERGER, Semmelrock, Pipelife konkrét állásra jelentkezőket, általános toborzási adatbázisba regisztrálókat (együtt: toborzási adatbázisba jelentkezők), hogy megadott adataikat az EU 2016/679. sz. általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján az alábbiak szerint kezelik. (A közös adatkezelés kizárólag a toborzási adatbázisban szereplő adatokra terjed ki.)

A jelentkezők

a)    a WIENERBERGER, Semmelrock és Pipelife által meghirdetett konkrét pozíciókra jelentkezhetnek úgy, hogy a Karrier Portál állásajánlatokat bemutató felületén (Főoldal) konkrét, betölteni kívánt pozícióra kattintást követően a „Jelentkezem” vagy „Jelentkezem felhasználóként” gombra kattintást követően a közös adatkezelők az adataikat, a jelentkezők választása szerint:

a.    csak a meghirdetett pozíció betöltése érdekében, annak elbírálásáig kezelik; vagy (konkrét pozícióra jelentkezés)

b.    a konkrét pályázat elbírálása, és a további már meghirdetett, illetve megnyíló, új álláspályázatok kiválasztási eljárása során is felhasználják a pályázástól számított 1 évig; (konkrét pozícióra jelentkezés, és egyben 1 éves időszakra, általános toborzási adatbázisba regisztrálás)

b)    a Karrier Portál Főoldalán a „Regisztráció” gombra kattintással, konkrét pozícióra jelentkezés nélkül, regisztrálhatnak a WIENERBERGER, Semmelrock és Pipelife közös adatbázisába, hogy a közös adatkezelők álláspályázatukat megőrizzék azért, hogy a meghirdetett, illetve megnyíló, új pályázatok kiválasztási eljárása során azokat figyelembe vegyék a pályázástól számított 1 évig. (1 éves időszakra, általános toborzási adatbázisba regisztrálás)


A jelentkezők – a fentiekben megjelölt – jelentkezésükkel (regisztrációjukkal) egyben regisztrálnak a Karrier Portál belső felületére, ahova az általuk a visszaigazoló e-mailben található linkre kattintással megadható jelszó segítségével léphetnek be. A jelentkezők konkrét pozícióra, általános toborzási adatbázisba jelentkezése (regisztrációja) élni fog akkor is, ha nem generálnak jelszót, nem lépnek be a Karrier Portál belső felületére.


A Karrier Portál belső felületén a jelentkezők adataikat pontosíthatják, kiegészíthetik. A pontosítás, kiegészítés során megadott adatokat a közös adatkezelők a jelentkezők által adott adatkezelési hozzájárulás szerint kezelik.


Az adatkezelés részletei:

közös adatkezelők:

WIENERBERGER zRt. 

(1119 Budapest, Bártfai u. 34., Cg.01-10-041706, info@wienerberger.hu), 

adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:    adatvedelem@wienerberger.hu, 

tel.: 06 (1) 464-7030;

Semmelrock Stein + Design Kft. 

(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108., Cg. 13-09-080331, info@semmelrock.hu)

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:    adatvedelem@semmelrock.hu, 

PIPELIFE HUNGÁRIA Kft. 

(4031 Debrecen, Kishegyesi út 263., Cg. 09-09-012785, info@pipelife.hu)

adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:    adatvedelem@pipelife.hu;


kezelt személyes adatok:

•    név, 

•    lakcím (ország, helység), 

•    végzettség adatai (megnevezés, szint, megszerzés éve, státusza, legmagasabb iskolai végzettség-e), 

•    telefonszám és típusa,

•    email cím, 

•    linkedin profil címe,

•    weboldal címe,

•    nyelvtudás (nyelv, szint), 

•    munkatapasztalatra vonatkozó információk (munkáltató, pozíció, település, munkavégzés időszaka), 

•    betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos adatok (munkába állás várható időpontja, belső ajánlás adatai, pozícióról való értesülés forrása, konkrét pozícióra jelentkezés esetén bérfizetési igény, jelölt típusa),

•    minden egyéb, amit az önéletrajzban, csatolt anyagokban a pályázó feltüntet, megad (pl. referencia adatai),

•    regisztráció időpontja,

•    jelszó,

•    a Karrier Portálon generált egyedi azonosító szám,

•    álláspályázat elbírálásának aktuális státuszára vonatkozó adatok (pl. jelentkező az interjúnál tart, ami nem került még értékelésre), amely a közös adatkezelők jelentkezők számára nem nyilvános nyilvántartásában szerepel.

(Kezelt személyes adatok köre szűkebb lehet az adott pozíciótól függően: ha egy pozícióhoz kevesebb adat szükséges, akkor az adatkezelők kevesebb adat megadását kérik, azok legfeljebb csak önkéntesen adhatóak meg. A Karrier Portál belső felületébe történő belépéshez szükséges jelszó megadása hiányában a jelszó nem kerül kezelésre.)

Linkedin profil és/vagy weboldal önkéntes megadása esetén a közös adatkezelők előfordulhat, hogy megtekintik a kiválasztási eljárás során a jelentkezők ezeken a felületeken elérhető bárki számára nyilvános adatait.

Ha kötelezően megadandóként megjelölt adatok nem kerülnek megadásra, akkor a pályázó nem tud jelentkezni a meghirdetett pozíciókra és/vagy a későbbi megkeresések érdekében fenntartott adatbázisba.

A közös adatkezelők kérik a jelentkezőket, ha a kizárólag konkrét állásra jelentkeznek, és nem adnak hozzájárulást ahhoz, hogy az adataikat további álláspályázatok során is figyelembe vegyék, akkor kizárólag a pályázat szempontjából releváns adataikat adják meg. (Pl. Ha angol nyelvtudást követel meg a pályázati kiírás, akkor csak az angol nyelvtudásra vonatkozó adatokat adják meg.) 

A közös adatkezelők felhívják a jelentkezők figyelmét arra, ha regisztrációjukat úgy adják le, hogy adataik a meghirdetett, illetve megnyíló, új pályázatok kiválasztási eljárása során is figyelembe vehetőek, akkor célszerű a pályázó által betölteni kívánt pozíciók szempontjából releváns valamennyi adatot megadni, hogy a pályázat elbírálói azt figyelembe tudják venni. (Pl. Ha a pályázó tud angolul, németül, oroszul, és angol, német nyelven szeretne állást találni, akkor célszerű az angol és a német nyelvtudásra vonatkozó adatokat is megadni.)


Az adatkezelők kizárólag csak az arra jogosultaknak (minden adatkezelő erre a feladatra kijelölt Karrier Portál adminisztrátora; kiválasztásban résztvevő vezető(k); adatfeldolgozó), és a szükséges mértékben biztosítanak hozzáférést a kezelt személyes adatokhoz.

-    érintettek: Karrier Portálon konkrét álláshirdetésre, és/vagy általános toborzási adatbázisba jelentkezők;

-    adatok forrása: az adatokat közvetlenül a pályázók adják meg; 

ha a pályázó a jelentkezés során a Linkedin ikonra rákattint, akkor a név, e-mail cím, pozíció adatokat a Linkedin adja át a közös adatkezelőknek, ehhez a hozzájárulást a pályázó - ráutaló magatartással - a Linkedin ikonra kattintással adja meg;


adatkezelés célja: 

(általánosságban a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése és az alkalmazási feltételek megvalósulásának vizsgálata)

a)    konkrét álláshirdetésre jelentkezés: cél, hogy az adatkezelők az adott pozíció betöltésére a leginkább megfelelő személyt megtalálják, a meghirdetett munkakör betöltésre kerüljön;

b)    általános toborzási adatbázisba történő regisztrálás (nem csak egy adott pozícióra): cél, hogy a meghirdetett, illetve megnyíló pozíciók esetén az adatkezelők az adott pozícióra alkalmasnak tűnő jelentkezőkkel a kapcsolatot fel tudják venni, ezáltal az általános toborzási adatbázisba jelentkezők részt vehessenek a kiválasztási eljárásban, és a megnyíló pozíciók betöltésre kerüljenek;

c)    konkrét álláshirdetésre jelentkezés, és egyben általános toborzási adatbázisba történő regisztrálás: célnak az a) és a b) pontban megjelölt célok minősülnek

d)    Karrier Portál belső felületére való belépés érdekében megadott jelszó kapcsán: cél a Karrier Portál belső felületére történő biztonságos belépés biztosítása; konkrét pozícióra jelentkezés megkönnyítése („Jelentkezem felhasználóként” gombra kattintás esetén, a jelszó megadását követően, új pozícióra jelentkezés esetén, nem szükséges ismételten megadni a korábban már megadott adatokat); illetve a megadott adatok módosításának, törlésének megkönnyítése (Karrier Portál belső felületén - jelszó segítségével történő belépést követően - a jelentkezők módosíthatják, törölhetik a megadott adataikat);


adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (mindegyik adatkezelési cél esetén); (a pályázó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely viszont nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

hozzájárulás visszavonható:

•    a Karrier Portál belső felületén a profil törlésével;

•    az adatvedelem@wienerberger.hu e-mail címre történő erre vonatkozó e-mail küldésével.)


adatkezelés időtartama:

•    konkrét pozícióra történő jelentkezés esetén: hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a pályázat lezárásáig;

•    konkrét pozícióra jelentkezés, és egyben általános toborzási adatbázisba regisztrálás esetén: hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában 1 évig (1 év után automatikusan törlődnek az adatok)

•    általános toborzási adatbázisba történő regisztrálás esetén: hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában 1 évig (1 év után automatikusan törlődnek az adatok);

(kiválasztásra kerülő jelentkezőtől az adatkezelők önállóan, külön adatbekérőn kérik be a munkaviszony létesítéséhez szükséges adatokat)

-    a közös adatkezelők az adatokat - a lenitekben megjelölt adatfeldolgozón kívül - harmadik fél részére nem továbbítják;


adatfeldolgozó: EVOLUTION CONSULTING KFT. (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. 2. em., Cg.05-09-014424), feladata: Karrier Portál felületének informatikai karbantartása, webtárhelyszolgáltatás és weboldalfejlesztés.


az érintettek az alábbi jogokat gyakorolhatják megadott adataik kapcsán:

•    kérhetnek tájékoztatást adataik kezeléséről, gyakorolhatják hozzáférési jogukat;

•    kérhetik adataiknak helyesbítését, kiegészítését, amennyiben azok pontatlanok, hiányosak;

•    kérhetik adataiknak törlését;

•    kérhetik az adatkezelés korlátozását;

•    gyakorolhatják az adathordozhatósághoz való jogot;

•    ha a közös adatkezelők a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, illetve a GDPR-ban meghatározott előírásokat megsértik; és amennyiben az érintettnek

a)    ezzel kárt okoznak, kártérítést követelhetnek; 

b)    a személyiségi jogait megsértik, sérelemdíjat követelhetnek.

Az érintettek jogaikat a közös adatkezelők fentiekben megjelölt elérhetőségeire (cím, e-mail cím) küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatják, de kérik a közös adatkezelők, hogy elsősorban a levelet az adatvedelem@wienerberger.hu címre vagy az 1119 Budapest, Bártfai utca 34. postai címre küldjék. A közös adatkezelők a kérelmet kivizsgálják és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatják az érintetteket a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.


 Az érintettek jogérvényesítési lehetőségei:

•    A közös adatkezelőkhöz fordulhatnak:

Amennyiben személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, kérés vagy jogsértés merülne fel, a közös adatkezelők kérik az érintetteket, hogy első körben a közös adatkezelők - és elsősorban a WIENERBERGER (1119 Budapest, Bártfai utca 34.; 06 (1) 464-7030; adatvedelem@wienerberger.hu.) - részére jelezzék. A kérelmet megvizsgálják a közös adatkezelők, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják.

•    Bírósághoz fordulhatnak: 

Az érintettek választásuk szerint, a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthatnak adatvédelmi jogaik megsértésével kapcsolatban.

•    A felügyeleti hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu.) panasszal élhetnek.


A www.wienerberger.hu oldalon lévő „általános” Adatkezelési Tájékoztatóban részletesebb leírás és tájékoztatás található az alábbiakról, amelyek – a jelen tájékoztatóban a közös adatkezelésre vonatkozó eltérésekkel - irányadóak jelen tájékoztatóra is:

-    az alkalmazott adatvédelmi definíciók,

-    alkalmazott jogszabályok,

-    adatkezelési alapelvek,

-    személyes adatok közlése,

-    érintettek jogai, jogérvényesítés.


A jelentkező az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az adatkezelők részére, vagy az adatokat maga frissíti.

A fenti adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és az abban írtakat tudomásul vettem.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Frissítve: 2020.06.16.

A Wienerberger Csoport tagjai a WIENERBERGER zRt. (WIENERBERGER), a Semmelrock Stein + Design Kft. (Semmelrock) és a PIPELIFE HUNGÁRIA Kft. (Pipelife) (továbbiakban: közös adatkezelők) tájékoztatja a hrMaster felületén (Karrier Portál) WIENERBERGER, Semmelrock, Pipelife konkrét állásra jelentkezőket, általános toborzási adatbázisba regisztrálókat (együtt: toborzási adatbázisba jelentkezők), hogy megadott adataikat az EU 2016/679. sz. általános adatvédelmi rendelete (GDPR) alapján az alábbiak szerint kezelik. (A közös adatkezelés kizárólag a toborzási adatbázisban szereplő adatokra terjed ki.)


A jelentkezők

a)    a WIENERBERGER, Semmelrock és Pipelife által meghirdetett konkrét pozíciókra jelentkezhetnek úgy, hogy a Karrier Portál állásajánlatokat bemutató felületén (Főoldal) konkrét, betölteni kívánt pozícióra kattintást követően a „Jelentkezem” vagy „Jelentkezem felhasználóként” gombra kattintást követően a közös adatkezelők az adataikat, a jelentkezők választása szerint:

a.    csak a meghirdetett pozíció betöltése érdekében, annak elbírálásáig kezelik; vagy (konkrét pozícióra jelentkezés)

b.    a konkrét pályázat elbírálása, és a további már meghirdetett, illetve megnyíló, új álláspályázatok kiválasztási eljárása során is felhasználják a pályázástól számított 1 évig; (konkrét pozícióra jelentkezés, és egyben 1 éves időszakra, általános toborzási adatbázisba regisztrálás)

b)    a Karrier Portál Főoldalán a „Regisztráció” gombra kattintással, konkrét pozícióra jelentkezés nélkül, regisztrálhatnak a WIENERBERGER, Semmelrock és Pipelife közös adatbázisába, hogy a közös adatkezelők álláspályázatukat megőrizzék azért, hogy a meghirdetett, illetve megnyíló, új pályázatok kiválasztási eljárása során azokat figyelembe vegyék a pályázástól számított 1 évig. (1 éves időszakra, általános toborzási adatbázisba regisztrálás)


A jelentkezők – a fentiekben megjelölt – jelentkezésükkel (regisztrációjukkal) egyben regisztrálnak a Karrier Portál belső felületére, ahova az általuk a visszaigazoló e-mailben található linkre kattintással megadható jelszó segítségével léphetnek be. A jelentkezők konkrét pozícióra, általános toborzási adatbázisba jelentkezése (regisztrációja) élni fog akkor is, ha nem generálnak jelszót, nem lépnek be a Karrier Portál belső felületére.


A Karrier Portál belső felületén a jelentkezők adataikat pontosíthatják, kiegészíthetik. A pontosítás, kiegészítés során megadott adatokat a közös adatkezelők a jelentkezők által adott adatkezelési hozzájárulás szerint kezelik.


Az adatkezelés részletei:

közös adatkezelők:

WIENERBERGER zRt. 

(1119 Budapest, Bártfai u. 34., Cg.01-10-041706, info@wienerberger.hu), 

adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:    adatvedelem@wienerberger.hu, 

tel.: 06 (1) 464-7030;

Semmelrock Stein + Design Kft.

(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108., Cg. 13-09-080331, info@semmelrock.hu)

adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:    adatvedelem@semmelrock.hu, 

PIPELIFE HUNGÁRIA Kft. 

(4031 Debrecen, Kishegyesi út 263., Cg. 09-09-012785, info@pipelife.hu)

adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:    adatvedelem@pipelife.hu;


kezelt személyes adatok:

•    név, 

•    lakcím (ország, helység), 

•    végzettség adatai (megnevezés, szint, megszerzés éve, státusza, legmagasabb iskolai végzettség-e), 

•    telefonszám és típusa,

•    email cím, 

•    linkedin profil címe,

•    weboldal címe,

•    nyelvtudás (nyelv, szint), 

•    munkatapasztalatra vonatkozó információk (munkáltató, pozíció, település, munkavégzés időszaka), 

•    betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos adatok (munkába állás várható időpontja, belső ajánlás adatai, pozícióról való értesülés forrása, konkrét pozícióra jelentkezés esetén bérfizetési igény, jelölt típusa),

•    minden egyéb, amit az önéletrajzban, csatolt anyagokban a pályázó feltüntet, megad (pl. referencia adatai),

•    regisztráció időpontja,

•    jelszó,

•    a Karrier Portálon generált egyedi azonosító szám,

•    álláspályázat elbírálásának aktuális státuszára vonatkozó adatok (pl. jelentkező az interjúnál tart, ami nem került még értékelésre), amely a közös adatkezelők jelentkezők számára nem nyilvános nyilvántartásában szerepel.

(Kezelt személyes adatok köre szűkebb lehet az adott pozíciótól függően: ha egy pozícióhoz kevesebb adat szükséges, akkor az adatkezelők kevesebb adat megadását kérik, azok legfeljebb csak önkéntesen adhatóak meg. A Karrier Portál belső felületébe történő belépéshez szükséges jelszó megadása hiányában a jelszó nem kerül kezelésre.)

Linkedin profil és/vagy weboldal önkéntes megadása esetén a közös adatkezelők előfordulhat, hogy megtekintik a kiválasztási eljárás során a jelentkezők ezeken a felületeken elérhető bárki számára nyilvános adatait.

Ha kötelezően megadandóként megjelölt adatok nem kerülnek megadásra, akkor a pályázó nem tud jelentkezni a meghirdetett pozíciókra és/vagy a későbbi megkeresések érdekében fenntartott adatbázisba.

A közös adatkezelők kérik a jelentkezőket, ha a kizárólag konkrét állásra jelentkeznek, és nem adnak hozzájárulást ahhoz, hogy az adataikat további álláspályázatok során is figyelembe vegyék, akkor kizárólag a pályázat szempontjából releváns adataikat adják meg. (Pl. Ha angol nyelvtudást követel meg a pályázati kiírás, akkor csak az angol nyelvtudásra vonatkozó adatokat adják meg.) 

A közös adatkezelők felhívják a jelentkezők figyelmét arra, ha regisztrációjukat úgy adják le, hogy adataik a meghirdetett, illetve megnyíló, új pályázatok kiválasztási eljárása során is figyelembe vehetőek, akkor célszerű a pályázó által betölteni kívánt pozíciók szempontjából releváns valamennyi adatot megadni, hogy a pályázat elbírálói azt figyelembe tudják venni. (Pl. Ha a pályázó tud angolul, németül, oroszul, és angol, német nyelven szeretne állást találni, akkor célszerű az angol és a német nyelvtudásra vonatkozó adatokat is megadni.)


Az adatkezelők kizárólag csak az arra jogosultaknak (minden adatkezelő erre a feladatra kijelölt Karrier Portál adminisztrátora; kiválasztásban résztvevő vezető(k); adatfeldolgozó), és a szükséges mértékben biztosítanak hozzáférést a kezelt személyes adatokhoz.

-    érintettek: Karrier Portálon konkrét álláshirdetésre, és/vagy általános toborzási adatbázisba jelentkezők;

-    adatok forrása: az adatokat közvetlenül a pályázók adják meg; 

ha a pályázó a jelentkezés során a Linkedin ikonra rákattint, akkor a név, e-mail cím, pozíció adatokat a Linkedin adja át a közös adatkezelőknek, ehhez a hozzájárulást a pályázó - ráutaló magatartással - a Linkedin ikonra kattintással adja meg;


adatkezelés célja: 

(általánosságban a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése és az alkalmazási feltételek megvalósulásának vizsgálata)

a)    konkrét álláshirdetésre jelentkezés: cél, hogy az adatkezelők az adott pozíció betöltésére a leginkább megfelelő személyt megtalálják, a meghirdetett munkakör betöltésre kerüljön;

b)    általános toborzási adatbázisba történő regisztrálás (nem csak egy adott pozícióra): cél, hogy a meghirdetett, illetve megnyíló pozíciók esetén az adatkezelők az adott pozícióra alkalmasnak tűnő jelentkezőkkel a kapcsolatot fel tudják venni, ezáltal az általános toborzási adatbázisba jelentkezők részt vehessenek a kiválasztási eljárásban, és a megnyíló pozíciók betöltésre kerüljenek;

c)    konkrét álláshirdetésre jelentkezés, és egyben általános toborzási adatbázisba történő regisztrálás: célnak az a) és a b) pontban megjelölt célok minősülnek

d)    Karrier Portál belső felületére való belépés érdekében megadott jelszó kapcsán: cél a Karrier Portál belső felületére történő biztonságos belépés biztosítása; konkrét pozícióra jelentkezés megkönnyítése („Jelentkezem felhasználóként” gombra kattintás esetén, a jelszó megadását követően, új pozícióra jelentkezés esetén, nem szükséges ismételten megadni a korábban már megadott adatokat); illetve a megadott adatok módosításának, törlésének megkönnyítése (Karrier Portál belső felületén - jelszó segítségével történő belépést követően - a jelentkezők módosíthatják, törölhetik a megadott adataikat);


adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás (mindegyik adatkezelési cél esetén);

    (a pályázó az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely viszont nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

hozzájárulás visszavonható:

•    a Karrier Portál belső felületén a profil törlésével;

•    az adatvedelem@wienerberger.hu e-mail címre történő erre vonatkozó e-mail küldésével.)


adatkezelés időtartama:

•    konkrét pozícióra történő jelentkezés esetén: hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a pályázat lezárásáig;

•    konkrét pozícióra jelentkezés, és egyben általános toborzási adatbázisba regisztrálás esetén: hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában 1 évig (1 év után automatikusan törlődnek az adatok)

•    általános toborzási adatbázisba történő regisztrálás esetén: hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában 1 évig (1 év után automatikusan törlődnek az adatok);

(kiválasztásra kerülő jelentkezőtől az adatkezelők önállóan, külön adatbekérőn kérik be a munkaviszony létesítéséhez szükséges adatokat)


 A közös adatkezelők az adatokat - a lenitekben megjelölt adatfeldolgozón kívül - harmadik fél részére nem továbbítják;


adatfeldolgozó: EVOLUTION CONSULTING KFT. (3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. 2. em., Cg.05-09-014424), feladata: Karrier Portál felületének informatikai karbantartása, webtárhelyszolgáltatás és weboldalfejlesztés.


az érintettek az alábbi jogokat gyakorolhatják megadott adataik kapcsán:

•    kérhetnek tájékoztatást adataik kezeléséről, gyakorolhatják hozzáférési jogukat;

•    kérhetik adataiknak helyesbítését, kiegészítését, amennyiben azok pontatlanok, hiányosak;

•    kérhetik adataiknak törlését;

•    kérhetik az adatkezelés korlátozását;

•    gyakorolhatják az adathordozhatósághoz való jogot;

•    ha a közös adatkezelők a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, illetve a GDPR-ban meghatározott előírásokat megsértik; és amennyiben az érintettnek

a)    ezzel kárt okoznak, kártérítést követelhetnek; 

b)    a személyiségi jogait megsértik, sérelemdíjat követelhetnek.


Az érintettek jogaikat a közös adatkezelők fentiekben megjelölt elérhetőségeire (cím, e-mail cím) küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatják, de kérik a közös adatkezelők, hogy elsősorban a levelet az adatvedelem@wienerberger.hu címre vagy az 1119 Budapest, Bártfai utca 34. postai címre küldjék. A közös adatkezelők a kérelmet kivizsgálják és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatják az érintetteket a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.


 Az érintettek jogérvényesítési lehetőségei:

•    A közös adatkezelőkhöz fordulhatnak:

Amennyiben személyes adatokkal kapcsolatban bármilyen kérdés, kérés vagy jogsértés merülne fel, a közös adatkezelők kérik az érintetteket, hogy első körben a közös adatkezelők - és elsősorban a WIENERBERGER (1119 Budapest, Bártfai utca 34.; 06 (1) 464-7030; adatvedelem@wienerberger.hu.) - részére jelezzék. A kérelmet megvizsgálják a közös adatkezelők, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják.

•    Bírósághoz fordulhatnak: 

Az érintettek választásuk szerint, a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes törvényszék előtt pert indíthatnak adatvédelmi jogaik megsértésével kapcsolatban.

•    A felügyeleti hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu.) panasszal élhetnek.


A www.wienerberger.hu oldalon lévő „általános” Adatkezelési Tájékoztatóban részletesebb leírás és tájékoztatás található az alábbiakról, amelyek – a jelen tájékoztatóban a közös adatkezelésre vonatkozó eltérésekkel - irányadóak jelen tájékoztatóra is:

-    az alkalmazott adatvédelmi definíciók,

-    alkalmazott jogszabályok,

-    adatkezelési alapelvek,

-    személyes adatok közlése,

-    érintettek jogai, jogérvényesítés.


A jelentkező az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti az adatkezelők részére, vagy az adatokat maga frissíti.

A fenti adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és az abban írtakat tudomásul vettem.